Hjem
Kompetansesenter for hestefag
i Nord-Norge og nasjonalt senter
for nordlandshest/lyngshest

Kontakt oss:

post@nnhs.no

Norsk hestesenter
bannerfjordhestsenter
bannerdolehest
bannerfjordhestlag
Rimfakse
lyngshestbanner
bannerUnghest
24. aug 2018 - 26. aug 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
24. aug 2018 - 26. aug 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
24. aug 2018 - 26. aug 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
21. sep 2018 - 23. sep 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
21. sep 2018 - 23. sep 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
21. sep 2018 - 23. sep 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb

 

Tilbud ved NNHS

Ved NNHS gir det tilbud om tilrettelagt ridning. Elevens behov styrer naturlig nok innholdet i timene,  og plan for timene utarbeides med dette som utgangspunkt. Timene ledes av godkjent instruktør, som har utdanning og praksis fra denne type tilbud. (Utdanning og praksis fra Valnesfjord)

Terapiridning tilbys dersom det er godkjent fysioterapeut som følger eleven , eller er ansvarlig for timene.

Hestene vi bruker til disse timene er spesielt skolerte til formålet, og vi bruker i all hovedsak Nordlandshest/lyngshest og Fjordinger. Vi har også utstyr som ulike typer gjorter og saler, foruten oppvarmet ridehall og handicapramper innendørs og utendørs. Full tilgjengelighet for rullestolbrukere.

 

 

handicaprampe

Nord-Norsk Hestesenter er medlem av Hest og Helse - en organisasjon som tilbyr blant annet kurs og utdanning. Flere av disse kursene har vært og vil bli arrangert ved NNHS i samarbeid med Hest og Helse.

 

wennjahandicap2

 

tilrettelagt6

 

 
 
© Nord-Norsk hestesenter  Logg inn