Hjem
Kompetansesenter for hestefag
i Nord-Norge og nasjonalt senter
for nordlandshest/lyngshest

Kontakt oss:

post@nnhs.no

Norsk hestesenter
bannerfjordhestsenter
bannerdolehest
bannerfjordhestlag
Rimfakse
lyngshestbanner
bannerUnghest
24. aug 2018 - 26. aug 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
24. aug 2018 - 26. aug 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
24. aug 2018 - 26. aug 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
21. sep 2018 - 23. sep 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
21. sep 2018 - 23. sep 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb
21. sep 2018 - 23. sep 2018
Midt-Troms Hestesportsklubb

Nord Norsk Hestesenter: To inj. m. 4-6 ukers intervall. Revaksinering innen 12 mnd. I forbindelse med utstilling godtas 1 injeksjon i perioden 7-90 dager før arrangementet.

NNHS godtar både NRYF og DNTs bestemmelser.(se nedenfor)

Det Norske Travselskap: To inj. m 4-6 ukers intervall. Revaksinering innen 12 mnd*  (*13 mnd. kan godtas uten ny grunnvaksinering, men medfører startforbud)

Norges Rytterforbund: Hester som deltar i konkurranser, treninger eller samlinger arrangert av klubber, kretser eller utvalg tilsluttet NRYF, skal ha vaksinasjonsattest som viser følgende:- hesten er grunnimmunisert mot hesteinfluensa med to vaksiner med minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom- hesten er revaksinert årlig med maksimum 12 måneders mellomrom etter siste vaksinasjon i grunnimmuniseringen (hester som starter internasjonalt: innen 6 mnd)- det er gått minst 7 dager siden siste vaksinasjon før konkurranse-/trenings-/samlingsstart eller ankomst til oppstallingsområdet- attesten er ført av veterinær som ikke er eier av hesten.


 

Hester som ikke har vaksinasjonsattest ifølge disse bestemmelser, skal avvises fra konkurranser, treninger og samlinger dersom:

 – vaksinasjonsattest ikke kan forevises

 – gyldig grunnvaksinasjon mangler

 – fristen for revaksinasjon er overskredet med mer enn 1 måned en eller flere ganger

 – siste revaksinasjon er skjedd for mer enn 365 dager siden

 
 
© Nord-Norsk hestesenter  Logg inn